สำนักคอม


ข้อเสนอแนะ

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : (+662) 555 2000 ต่อ 2207
โทรสาร : (+662) 585 7945
E-mail : siwakorn.l@icit.kmutnb.ac.th

© 2020 สำนักคอมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ